Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

2.stupeň

Školní parlament tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy. Rozvíjí smysl pro odpovědnost, pomáhá při organizaci školních akcí a podporuje spolupráci tříd. Parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd 14 žáků 2. stupně. Jeho plán se přizpůsobuje aktuálním akcím školy a také návrhům žáků během roku. Při organizaci školních akcí jsou schůzky častější. V následujícím přehledu je pouze bodově vymezen obsah jednotlivých schůzek. Přivítání nových zástupců šestých tříd a seznámení se ŠP. Seznámení s projektem 72 hodin – Pomáhám, protože chci; 72 hodin dobrovolnických prací. Nacvičování vystoupení pro Diakonii. Příprava vystoupení pro Diakonii Valašské Meziříčí v rámci projektu 72 hodin. Žáci měli kromě hudebního vystoupení připravenou i výtvarnou zábavu pro klienty stacionáře. Jednalo se o barvení not a sestavování notové osnovy. Soutěž Paragraf 11/55. Zástupci tříd navrhli formu spolupráce s I. Stupněm u Halloweenu. Zahájení soutěže o nejkrásnější třídní adventní věnec. 9.ročníky zajistí Mikuláše pro 1.stupeň.

Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí se souborem vánočních koled a písní.

Ponožkový den – podpora dětí s Downovým syndromem. Informace o sbírce – Den proti rakovině, zajištění prodejců. Dotazy žáků. Příprava na Dětské slyšení. Náměty k Zahradní slavnosti. Dětské slyšení – setkání základních škol se zastupiteli města. Tuto akci navštíví všichni zástupci ŠP. Zajištění prodeje kytiček pro nadaci Český den proti rakovině. Zahradní slavnost – organizace aktivit na téma 55. výročí školy.

Informace k závěru školního roku. Rozloučení s 9. ročníky a poděkování všem zástupcům.

1.stupeň

Školní parlament je formou spolupráce mezi pedagogickým sborem a třídními kolektivy. Jeho fungování rozvíjí smysl pro zodpovědnost, pomáhá při organizaci akcí školy a přispívá ke spolupráci tříd. Tento orgán je tvořen zástupci jednotlivých tříd - 16 zástupců 1. stupně. Ustanovení žáci se spolu s pedagogem scházejí několikrát do roka k projednání tradičně připravovaných akcí a sdílení námětů na aktivity nové. Obsah jednotlivých schůzek:

Září:
Přivítání nových zástupců prvních tříd, seznámení s akce školního parlamentu, zástupci mají za úkol přemýšlet o nových akcích školního parlamentu

Říjen:
Halloween – strašidelné vyučování. Třídy byly hodnoceny podle množství kostýmů v dané třídě a celkovému pojetí strašidelného vyučování Seznámení s vánočním jarmarkem a možnosti účasti jejich třídy

Listopad:
Oběd na přání – anketa o nejoblíbenější oběd

Leden:
Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí

Březen:
Ponožkový den – vyjádření podpory lidem s Downovým syndromem

Květen:
Vyhodnocení škol v přírodě - fotky vystaveny na nástěnce školního parlamentu

Červen:
Rozloučení s 5. ročníky s přáním klidného přestupu na II. stupeň