Evidenční číslo žáka
5. září 2018

Vážení rodiče,

každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.). Již není možné používat rodné číslo.

Evidenční číslo nikomu nepředávejte.

Evidenční číslo naleznete: Bakaláři – Osobní údaje – Přehled osobních údajů – Evidenční číslo.

PhDr. Milena Medková, ředitelka