Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

BERLÍN  -  KRZYZOWA
13. září 2023

Začátkem června 2023 se paní učitelka Podzemná zúčastnila mezinárodního semináře „Uprooted Children“ v Berlíně. Seminář organizovala německá organizace Kraisau Initiative ve spolupráci se svou polskou pobočkou Krzyzowa Foundation for Mutual Understanding in Europe a českou organizací Post Bellum.

Tématem semináře bylo odebírání dětí z jejich přirozeného prostředí za účelem převýchovy napříč dějinami 20. století a kontinenty. Největší důraz byl kladen na poněmčování dětí z východní Evropy během 2. světové války a na únosy ukrajinských dětí do Ruska, které probíhají v současnosti.

Na semináři se podařilo získat zajímavé materiály pro výuku dějepisu a občanské nauky a navázat spolupráci s organizací Krzyzowa Foundation, která organizuje mezinárodní setkání dětí, mládeže a profesionálů pracujících s mládeží, financované z programu Erasmus. Také se díky tomuto semináři prohloubila spolupráce naší školy s organizací Post Bellum, která naší škole nabídla zapůjčení výstavy na téma germanizace dětí za 2. světové války.

V prvním červencovém týdnu se šest žáků naší školy účastnilo mezinárodního setkání dětí v Krzyzowe. Organizátoři pro děti připravili program „Lesní akrobati“, zaměřený na edukaci v oblasti ochrany životního prostředí, základy akrobacie na zavěšených šálách a výtvarné vyjadřování. Programu se zúčastnily dvě skupiny dětí z České republiky, skupina z Polska a žáci sedmé třídy ukrajinského původu z Německa.

V rámci pobytu jsme všichni společně mohli navštívit ZOO a historické centrum města Wroclaw. Dětem se podařilo uplatnit znalosti anglického jazyka a navázat mezinárodní přátelství. Všichni účastníci obdrželi certifikáty Erasmus plus, z jehož fondů byl tento program financován.