Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Naši žáci se setkali se zastupiteli města a měli řadu otázek
25. duben 2024

Dětské slyšení se stalo pro naši školu již tradiční událostí a tentokrát se setkání se zastupiteli města účastnili zástupci školního parlamentu vybaveni spoustou dotazů.

Diskuzi jsme zahájili dotazem na sportovní halu, která je záměrem města na pozemku naší školy a jejíž návrh byl již zveřejněn. Dozvěděli jsme se, že se jedná o vítěze architektonické soutěže, kde bylo 30 projektů z celého světa. Stavba by mohla začít v roce 2026. Několikrát zaznělo, že jsme největší školou ve městě a sportovní hala nám pomůže vyřešit problém s chybějící tělocvičnou.

Byli jsme zvědaví a položili jsme otázku: „Proč jsou v návrhu zpřístupněny střechy budov?“ Záměrem je tímto nahradit venkovní prostranství, o které by škola přišla kvůli zástavbě. Je to zatím jen návrh.

Ptali jsme se také na bezpečí dětí na autobusovém nádraží, spolupráci školních parlamentů, náplavku a skatepark. Vše nám bylo zodpovězeno a vysvětleno. Na setkání zaznělo spousta dalších témat. Naši parlamenťáci (zvolení zástupci tříd) pečlivě naslouchali a informace předali ve svých třídách.

Tým ŠP a Monika Kristová Záslavová