Projekty
13. červenec 2017

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110 jsme zahájili 2. 1. 2017. V rámci projektu pracuje ve škole školní psycholog, školní asistent.

V měsících únor - červen jsme realizovali šablonu II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ.

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Učitelé z praxe ze škol se setkávají na PdF UPOL za účelem reflexe dosavadní práce a diskuse aktuálních témat především ve vztahu k řešeným oblastem, tedy matematické, čtenářské a informační gramotnosti a občanským a sociálním kompetencím.