Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekty
13. červenec 2017

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110 jsme zahájili 2. 1. 2017. V rámci projektu pracuje ve škole školní psycholog, školní asistent.

V měsících únor - červen jsme realizovali šablonu II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ.

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Učitelé z praxe ze škol se setkávají na PdF UPOL za účelem reflexe dosavadní práce a diskuse aktuálních témat především ve vztahu k řešeným oblastem, tedy matematické, čtenářské a informační gramotnosti a občanským a sociálním kompetencím.