Výzva hlavního hygienika
2. květen 2016

Školní jídelna se připojila k výzvě "Méně solit".

Celý dokument je k nahlédnutí v sekci Jídelna.