Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zápis do 1. ročníků 2024/2025 - Kritéria přijetí
13. březen 2024

Zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2024/2025 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2024 v době od 12:00 – 18:00 hodin.

Zákonní zástupci mohou přihlašovat své děti do 1. třídy již před termínem prezenčního zápisu, a to v elektronickém systému Zápis od 25. 3. 2024 na webových stránkách www.zskrizna.cz , odkaz vpravo nahoře, ikona tužky.

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 je 66 žáků/3 třídy.

Kritéria přijetí:

K povinné školní docházce budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových oblastech a další důležité informace týkající se zápisu do 1. třídy najdete v sekci - Předškoláci).

Pokud počet spádových dětí přesáhne počet volných míst, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti.

Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

Způsob a termín případného losování určí ředitelka školy.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.