Informatika nově a tvořivě
29. květen 2019

V rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 probíhal na naší škole v dubnu a v květnu kroužek Informatika nově a tvořivě pro žáky místních škol.

Mladí programátoři byli pro velký zájem rozděleni do dvou skupin.

1. až 3. třída vedená Mgr. Lenkou Papežovou, Ph.D. umí již ovládat Bee-bot, kreslí s ním, projede dráhu podle daných podmínek. Dokáže nakreslit dráhu pro Ozobota, zvládne jej i naprogramovat v aplikaci. Dovede vytvořit hru na tabletu ve Scratch Junior a ve Scratchi na počítači.

Žáci 4. – 8. třídy si pod vedením pana Ing. Vítězslava Nováka, Ph.D. z Technické univerzity v Ostravě vyzkoušeli Bee-boty, Ozoboty, ale více se zaměřili na Scratch, ve kterém kreslí, tvoří hry a kvízy.

Žáci byli nadšeni a těší se na nové výzvy, i když vše probíhalo v odpoledních hodinách. Potěšující je také skutečnost, že se mezi nadšenci nachází mnoho dívek. Odměnou všem byl nejen certifikát.

Na závěrečnou hodinu se přišel podívat i Ing. Jan Hrdý z firmy HS Computers, který žákům předal milé sponzorské dary. Jsme rádi, že jako škola můžeme s HS Computers úzce spolupracovat i v této rovině.