Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Individuální konzultace před zápisem do 1. ročníku ZŠ Křižná
21. únor 2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve dnech 7. – 9. března 2022 v čase od 14:00 do 17:00 pro Vás a Vaše budoucí prvňáčky vyučující 1. stupně připravili individuální konzultace k zápisu do povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023.

V rámci konzultací se dozvíte, co by měl budoucí prvňáček umět nebo jak dotrénovat některé oblasti důležité pro spokojený start v novém kolektivu.

Zaměříme se na:

• Řečová výchova a logopedie (správná výslovnost hlásek, správné porozumění zadávaným instrukcím, …)

• Předmatematické představy (porovnávání množství, prostorová orientace, pravolevá orientace)

• Pamětná výbavnost (schopnost reprodukovat krátkou básničku, text)

• Uvolněná grafomotorika (funkční úchop tužky, uvolnění zápěstí nebo celé paže)

• Práce v kolektivu nových dětí (schopnost adaptovat se na nové prostředí a nové kamarády)

• Samostatnost a soustředění při práci (předem daný čas věnovat zadanému úkolu a soustředit se na něj)

A samozřejmě můžete konzultovat i jiné oblasti vzdělávání a výchovy, které Vás budou zajímat nejen s vyučujícími 1. ročníků, ale taktéž se speciální pedagožkou nebo školním psychologem.

V případě, že Vás nabídka individuálních konzultací zaujala, zkopírujte níže uvedený odkaz do jakéhokoliv prohlížeče a vyplňte přihlašovací formulář.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwwup8mXuWXkZ4xyrQ5Vsn3TY_PtLjJn5-jqiITKw1F660xQ/viewform?usp=sf_link

Je možné se taktéž na konzultaci přihlásit emailem zaslaným na adresu zskrizna@zskrizna.cz.

Těšíme se na Vás.

Vedení školy a vyučující 1. stupně