Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zápis do 1. ročníku - školní rok 2022/2023 - shrnující informace
19. duben 2022

Vážení rodiče,

dovolte mi pár shrnujících informací k zápisu dne 21. dubna 2022.

1. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit k povinné školní docházce dítě, které dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku (a dosud do školy nechodí)

2. Zákonný zástupce má možnost přihlásit své dítě k povinné školní docházce následujícími způsoby:

a) osobním podáním žádosti dne 21. dubna 2021 na zápise, kterého se zúčastní i dítě (doporučujeme - budeme se snažit, aby zápis byl pro dítě i pro Vás slavnostní událostí). V tomto případě si zákonný zástupce nemusí rezervovat termín (ani online ani telefonicky), pouze se s dítětem dostaví v čase 12:00 - 18:00 hodin do školy, kde se o Vás postarají pedagogičtí pracovníci, kteří Vám se vším pomohou.

b) doručením žádosti klasickou poštou na adresu školy (poslední možné datum podacího razítka 30. dubna 2022)

c) doručením žádosti do datové schránky školy

d) doručením žádosti prostřednictvím emailu na adresu podatelny školy - v tomto případě musí být žádost opatřena elektronickým podpisem

3. Dítě, které se nemůže zápisu osobně zúčastnit například z důvodu nemoci, může absolvovat individuální zápis na základě dohody s vedením školy, popřípadě zákonný zástupce podá žádost dle bodu 3 b, c, d (tedy bez účasti dítěte na zápisu).

4. Pokud zákonný zástupce žádá o odklad, musí vyplnit i žádost o přijetí.

5. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2022, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitelka školy oprávněna odklad povinné školní docházky povolit. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

5. Zákonný zástupce může dítě přihlásit na jakoukoliv školu, je však třeba počítat s tím, že přednostně se přijímají děti, které mají místo trvalého bydliště v tzv. spádové oblasti.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů volejte na telefonní čísla 702 008 840, 702 008 840, popřípadě piště na adresu zskrizna@zskrizna.cz.

PhDr. Milena Medková, ředitelka