Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Žáci na Křižné pokračují v projektu 72 hodin
17. říjen 2022

Žáci Základní školy Křižná navázali na loňskou spolupráci v rámci projektu 72 hodin, během kterého se pomáhá přírodě, lidem a okolí.

Pro letošek pořadatelé vyhlásili téma Tradice. Pro tuto část projektu dostali zástupci školního parlamentu za úkol seznámit s tradicemi známými i méně známými své spolužáky.

Moc pěkně se toho zhostila třída 8.B, která si pro žáky 2. A připravila společný program ve školní kuchyňce. Proč právě tam? Žáci si totiž takto připomněli tradici pečení dušičkového pečiva s názvem Kosti svatých. Dříve se tato pochoutka běžně pekla v domácnostech a rozdávala koledníkům a lidem po mši v kostele. Děti se naučily pracovat s těstem a také si popovídaly o svátku zvaném Dušičky. Ostatní třídy v prostorách školy pomohly s nástěnkou připomínající i jiné tradice a pověry z 19. století doplněné o kresby našich žáků.

V druhé části projektu jsme se rozhodli opět pomoci přírodě. Tentokrát jsme zvolili vysazení keřů v areálu školy, které doplní již vzrostlé stromy z předešlých ročníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o motýlí keře, můžeme se těšit na výuku pod širým nebem v přítomnosti motýlů.

Monika Kristová Záslavová