Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

ČESKÉ MASO – ZDRAVĚ, KVALITNĚ A BEZPEČNĚ
9. prosinec 2022

Osvětová kampaň v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí

V úterý 6. 12. 2022 se někteří žáci 8. tříd naší školy zúčastnili osvětové kampaně ČESKÉ MASO – ZDRAVĚ, KVALITNĚ A BEZPEČNĚ v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Žáci nejprve zhlédli film o historii a současnosti řeznického řemesla, který popisuje pravou valašskou zabíjačku až po dnešní průmyslové zpracování masa a výrobu masných produktů. Dalším bodem byla prohlídka řeznických strojů a vybavení. Na závěr učitel odborného výcviku z Integrované školy ve Valašském Meziříčí pan Tomáš Jareš seznámil žáky s učebním oborem řezník, jak probíhá výuka a příprava na povolání v potravinářské výrobě. Pod jeho dohledem a pomoci dvou učňů si žáci vyrobili klobásy, které si i snědli. Akce se žákům líbila.

Dana Stavělová