Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Průša Pro školy
31. březen 2023

V rámci akce „Průša Pro školy“ jsme se pokusili o vytvoření projektů s žáky školy.

Vyučující David Dam s třídou 7. D tvořili 3D model vertikálních slunečních hodin s jižní orientací ke Slunci. Pomůcka je určena pro 6. ročník základních škol v hodinách zeměpisu při určování geografické polohy, ale vhodná je i do terénu.

Žáci na webové stránce https://www.sundialzone.com/cs/ nastavili podle Google maps přesnou polohu vertikálních slunečních hodin vůči Slunci (tzn. jižní stěnu ZŠ Křižná) a poté nechali vytvořit sluneční hodiny. Vytvořené hodiny ve formátu pdf si vytiskli a složili podle návodu. Pomocí úhloměru žáci změřili úhly jednotlivých časů. Potom žáci vytvoří v 3D programu Tinkercad identické sluneční hodiny. Hotový 3D model následně upravili v programu PrusaSlicer a exportovali jeho G-code na SD kartu. Model vytiskli na 3D tiskárně.

Najdete zde: https://www.printables.com/cs/education/424210-vertikalni-slunecni-hodiny

S třídou 6. C Lenka Papežová využila znalosti nabité v matematice při probírání úhlů. Pro procvičení v informatice zkusila zařadit tvorbu úhlů v programu Tinkercad. Výstup lze využít jako učební pomůcku pro procvičování v matematice.

Žáci si také osvojili základy 3D tisku, práci s 3D tiskárnou. Seznámili se s modelováním v programu Tinkercad, kde se procvičili v 3D modelaci úhlů. Poznali i ovládací prvky programu PrusaSlicer. Při řešení projektu si zdokonalili technické znalosti a hledání různých možností řešení, logické a kritické myšlení.

Nakonec všechny vytištěné úhly měli žáci před sebou. Zkontrolovali jejich velikosti úhloměrem. Vyzkoušeli si zahrát pexeso jako celek, potom roztřídili úhly podle názvů (ostrý, tupý, pravý, přímý, nulový, nekonvexní, konvexní). Pomůcku budeme dále využívat v matematice.

Najdete zde: https://www.printables.com/cs/education/407202-pexeso-s-uhly

Protože jsme byli úspěšní a projekty byly schváleny, máme od firmy Průša vypůjčenou 3D tiskárnu zdarma k dispozici.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další projekty vytvořené žáky ve spolupráci s učiteli.

Vyučující informatiky