Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zápis do 1. třídy - kritéria přijetí
17. duben 2023

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 je 66 žáků.

Kritéria přijetí:

K povinné školní docházce budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových oblastech a další důležité informace týkající se zápisu do 1. třídy najdete v sekci - Předškoláci).

Pokud počet spádových dětí přesáhne počet volných míst, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti.

Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

Způsob a termín případného losování určí ředitelka školy.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

Milena Medková, ředitelka