Psychologické poradenství

Mgr. Michaela Hradilová

 

Projekt : „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ a MŠ ve městě Valašské Meziříčí" reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636

 

Úřední hodiny:

individuálně dle domluvené konzultace
 

Oblasti činnosti:

  • Problémy s učením
  • Profesní orientace
  • Problémy v mezilidských vztazích
  • Tíživé životní situace
  • Problémy v partnerských vztazích
  • Psychické problémy
  • Pozoruje prostředí ve třídě a chování žáků
  • Diagnostika problémů žáků
  • Konzultace se žáky, učiteli a zákonnými zástupci
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními i se zdravotnickými zařízeními