Psychologické poradenství

Mgr. Kateřina Indráková

 

Projekt „Inkluze společně“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 14:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 10:00
 
nebo dle individuální domluvy
 

Oblasti činnosti:

  • Problémy s učením
  • Profesní orientace
  • Problémy v mezilidských vztazích
  • Tíživé životní situace
  • Problémy v partnerských vztazích
  • Psychické problémy
  • Pozoruje prostředí ve třídě a chování žáků
  • Diagnostika problémů žáků
  • Konzultace se žáky, učiteli a zákonnými zástupci
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními i se zdravotnickými zařízeními