Speciálně pedagogické poradenství

Mgr. Věra Krajčová

 

Úřední hodiny

Po 14:00 – 16:00

Čt  8:00 – 10:00

nebo individuálně dle domluvy, tel. 777 940 005

 

Oblasti činnosti

  • Speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na žáky ohrožené školní neúspěšností
  • Speciálně pedgogické poradenství a intervence v rámci komplexní péče o tyto žáky
  • Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů
  • Spolupráce s pedagogy na tvorbě IVP a plánu pedagogické podpory
  • Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga
  • Konzultace se žáky, učiteli a zákonnými zástupci
  • Pozorování prostředí ve třídě a chování žáků
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními i se zdravotnickými zařízeními

Články

Tipy a rady

03.04.2020
Tipy a rady

Milí žáci, vážení rodiče, na našich stránkách pod odkazem Dokumenty - Ke stažení jsou k dispozici 2 dokumenty: Organizace učení aneb učime…

Více informací