Výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Hana Salamonová

Úřední hodiny

 Čt:   08:50 - 10:40
 

 nebo individuálně dle domluvy

 

Mgr. Jan Kristek

Úřední hodiny

 St:   08:00 - 09:40
 Čt:   08:00 - 08:50
 

 nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

  • Kariérové poradenství
  • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou
  • Řešení problémových situací ve škole