Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Hana Salamonová

Úřední hodiny

 Po:   08:00 - 09:00
 St:   08:00 - 09:00
 Pá:   08:00 - 09:00

 nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

  • Kariérové poradenství
  • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
  • Řešení problémů spojených se školní docházkou
  • Řešení problémových situací ve škole

Články