Ademický sochař Pavel Drda je absolventm Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru Josefa Malejovského. 

http://www.zskrizna.eu/admin/obrazky/13/Pavel_Drda.jpgPavel Drda je bytostným figuralistou se smyslem pro monumentální formu i zemitý a robustní senzualismus. Keramická hlína je pro umělce - absolventa SPŠ keramické v Bechyni a VŠUP v Praze - základním a výchozím elementem tvorby, tj. je stavební surovinou i výrazovým a obsahotvorným médiem. Ponechává obnažený její surový půvab, zrnitou drsnou strukturu, případně ji kombinuje s dalšími materiály, zejména taveným sklem.

Tvorba Pavla Drdy je hluboce humanistická, je o člověku, jeho křehkosti i síle, i o jeho prostých a nadčasových příbězích.

Vedle trojrozměrných plastik se v posledním desetiletí stále intenzivněji zabývá i reliéfní tvorbou. Fascinuje ho mýtus krajiny. Jednak té valašské zmáčené deštěm a vonící hlínou s motivy rozoraných kamenitých polí, kaluží, studánek, šlépějí vtištěných do půdy, ztajených pokladů … nebo té archaicky mytičtější, v níž zvlněný terén krajiny splývá tu čitelněji, onde jen v náznaku se smyslnými liniemi ženského těla.

Zdroj: http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/pavel-drda-vesela-pele/