Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Ademický sochař Pavel Drda je absolventm Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru Josefa Malejovského. 

http://www.zskrizna.eu/admin/obrazky/13/Pavel_Drda.jpgPavel Drda je bytostným figuralistou se smyslem pro monumentální formu i zemitý a robustní senzualismus. Keramická hlína je pro umělce - absolventa SPŠ keramické v Bechyni a VŠUP v Praze - základním a výchozím elementem tvorby, tj. je stavební surovinou i výrazovým a obsahotvorným médiem. Ponechává obnažený její surový půvab, zrnitou drsnou strukturu, případně ji kombinuje s dalšími materiály, zejména taveným sklem.

Tvorba Pavla Drdy je hluboce humanistická, je o člověku, jeho křehkosti i síle, i o jeho prostých a nadčasových příbězích.

Vedle trojrozměrných plastik se v posledním desetiletí stále intenzivněji zabývá i reliéfní tvorbou. Fascinuje ho mýtus krajiny. Jednak té valašské zmáčené deštěm a vonící hlínou s motivy rozoraných kamenitých polí, kaluží, studánek, šlépějí vtištěných do půdy, ztajených pokladů … nebo té archaicky mytičtější, v níž zvlněný terén krajiny splývá tu čitelněji, onde jen v náznaku se smyslnými liniemi ženského těla.

Zdroj: http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/pavel-drda-vesela-pele/